Autor - Ing. Emanuel Lukeš

Filatelie - články - Výstavy | 3. 3. 2015
Objevitelé neznámých dálek

Galerie U Andělíčka, Veleslavínova 30, Plzeň si Vás dovoluje pozvat spolu s autorem na filatelistickou výstavu.



Filatelie - články - Námětová filatelie | 2. 1. 2015
Ještě jednou k prvním vánočním známkám II.

Děkuji panu Tomandlovi, že v posledním svém příspěvku o vánočních známkách uvedl na mou žádost vyobrazení známky Kanady z roku 1898, kterou považuji za první vánoční známku světa (Obr.1).



Filatelie - články - Výstavy | 21. 10. 2014
Zkušenosti s vystavováním a hodnocením exponátů (část 4)

Tento příspěvek jsem v obdobném rozsahu přednesl osobně na 4. Valné hromadě SČF dne 4.12.2010 v Praze.



Filatelie - články - Výstavy | 7. 10. 2014
Zkušenosti s vystavováním a hodnocením exponátů (část 3)

Dnes bude řeč o výstavách soutěžních u nás a na Slovensku. Vím, že tímto svým příspěvkem riskuji mnohé při dalším svém soutěžním vystavování, ale vše, co jsem zde napsal myslím upřímně, abych pomohl všem



Filatelie - články - Výstavy | 23. 9. 2014
Zkušenosti s vystavováním a hodnocením exponátů (část 2)

Tato část bude celá pohodová, protože se bude týkat výstav nesoutěžních a propagačních.



Filatelie - články - Výstavy | 12. 9. 2014
Zkušenosti s vystavováním a hodnocením exponátů (část 1)

Lidé se potřebují ve svém volném čase bavit a nabývat podněty ke svému osobnímu rozvoji, což dělá každý podle svého vkusu a možností.



Filatelie - články - Námětová filatelie | 1. 7. 2014
České dějiny a známky - prezentace u nás a v USA. (část 2)

Ve stejné době, jako byla návštěva tajemníka SČF v Plzni v dubnu 2012, o které jsem se zmínil v části 1, jsem se dozvěděl z časopisu Discovery! – časopisu Christopher Columbus Philatelic Society (CCPC),



Filatelie - články - Námětová filatelie | 16. 6. 2014
České dějiny a známky - prezentace u nás a v USA. (část 1)

Jednou z funkcí známek je propagace a oslava dějin státu, který známky vydává. Chtěl jsem si ověřit na našich známkách, zda ilustrují a dokumentují naše dějinné události a osoby, které nám vládly nebo měly



  Starší články

© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223