Liberec 2009 a Ochrana polárních krajů a ledovců

MISTROVSTVÍ SVĚTA V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ LIBEREC 2009

Liberec 2009 a Ochrana polárních krajů a ledovců

Katalogové číslo: 0588
Datum vydání: 11.02. 2009
Nominále: 18,00 Kč
Tiskové listy: á 50 ks známek
Rozměr obrázku známky: 40 x 23 mm
Výtvarný návrh: Zdeněk Netopil
Způsob tisku: Barevný OFSET
Náklad: 900 000

Mistrovství světa v klasickém lyžování, které se bude konat ve dnech 18.2.-1.3. 2009 v Liberci.
Za klasické lyžování se považují běhy na lyžích, skoky na lyžích a závody v severské kombinaci. Na známce je zobrazen skokan na lyžích. Tato disciplína se zrodila v Norsku. Délka skoků se s vývojem techniky skokanského stylu neustále prodlužuje. Zpočátku bylo tělo skokana téměř vzpřímené a pak se dostalo do téměř rovnoběžné polohy s lyžemi, které byly u sebe. V současné době je používán styl zvaný „V-styl“. Mistrovství světa jsou pořádána na „malých můstcích“, kde nejdelší skoky mohou dosáhnout až 110 m a na „velkých můstcích“, kde se dosahuje délky skoku i 130 m. V posledních letech hostil ještědský areál několikrát závody FIS Světového poháru ve skocích na lyžích. Ačkoliv byly skokanské můstky na severním svahu Ještědu postaveny v 70. letech minulého století, jejich profily vyhovují aktuálním požadavkům. Skokanské disciplíny MS Liberec 2009 se budou konat především večer. Známka je doplněna textem MISTROVSTVÍ SVĚTA V KLASICKÉM LYŽOVÁNÍ LIBEREC 2009.
OCHRANA POLÁRNÍCH KRAJŮ A LEDOVCŮ

Liberec 2009 a Ochrana polárních krajů a ledovců

Katalogové číslo: A0589
Datum vydání: 11.02. 2009
Nominále: 35,00 Kč
Tiskové listy: A1
Rozměr aršíku: 151 × 107 mm
Rozměr obrázku známky: 54,4 × 44,4 mm
Výtvarný návrh: Josef Dudek
Rytina: Miloš Ondráček
Způsob tisku: ocelotisk z plochy v barvě černé kombinovaný barevným ofsetem AK
Náklad: 85 000

Mistrovství světa v klasickém lyžování, které se bude konat ve dnech 18.2.-1.3. 2009 v Liberci.
Vydání známek nabádajících k ochraně polárních krajů a ledovců je společným projektem čtyř desítek zemí, který vznikl z iniciativy Finska a Chile. Společným znakem všech vydání je logo jako symbol krystalu, který navrhl finský grafik Saku Heinänen. Tento projekt je jedinečný hlavně proto, že na výzvu dvou zemí reagovaly desítky poštovních správ z nejrůznějších částí naší planety s cílem oslovit lidi a vlády na celém světě.
Globální oteplování se v posledních desetiletích nejzřetelněji projevuje v polárních oblastech a způsobuje tání pevninských ledovců i mořského kerného ledu. Tato situace může v blízké budoucnosti způsobit nejenom vzestup mořské hladiny, ale i celosvětové změny klimatu. Oteplení způsobují nejen změny mořských proudů, ale i stoupající koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, které vytváří člověk svou k přírodě často bezohlednou činností. Nejvyšší nárůst teploty v tomto století se předpokládá v arktické oblasti, a to o 2 až 6°C. Teplota se zvyšuje i v jižních polárních krajích. V Antarktidě ubývají ledovce, které se odlamují od pobřežních ledových šelfů. V březnu 2008 se z Wilkinsova šelfu odlomila kra o rozloze větší než Praha. Tání ledovců ohrožuje také živočišné a rostlinné druhy, které se v polárních oblastech vyskytují.
Z celosvětového hlediska jsou nejvíce ohroženy vodní zdroje, zemědělství a lesnictví, výroba energií a lidské zdraví. Zlepšením využití energií a přechodem na nízkokarbonová paliva a obnovitelné zdroje by se měly zpomalit stávající klimatické změny a zmírnit jejich dopad, právě tak jako investicemi do nových technologií a do výzkumu polárních krajů.
Kresba na aršíku zachycuje hroucení ker a ledovců, rybářská loď v pozadí připomíná podíl lidské činnosti na těchto procesech. Text v horní části aršíku PRESERVE THE POLAR REGIONS AND GLACIERS doprovází symbol krystalu. Na známce je zobrazena skupina tučňáků císařských na odlomené ledové kře a text OCHRANA POLÁRNÍCH KRAJŮ A LEDOVCŮ s logem.


Autor: Česká pošta | 12. 3. 2009

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223