Krásy naší vlasti: Klášter v Oseku a pokličky na Kokořínsku

Krásy naší vlasti: Klášter v Oseku a pokličky na Kokořínsku


Katalogové číslo: 0470
Datum vydání: 22.03.2006
Nominále: 12.0 Kč
Tiskové listy: 8 ks známek
Rozměr obrázku známky: 40 x 26 mm
Výtvarný návrh: Pavel Dvorský
Rytina: Jaroslav Tvrdoň

Způsob tisku: čtyřbarevný ocelotisk z plochých desek v barvě černé, zelené, světle hnědé, modrošedé a červené

Námět známky: Klášter v Oseku - cisterciácký klášter v Oseku u Duchcova po staletí určoval dějiny města i celého kraje. Byl založen na konci 12. stol. českým šlechticem Slavkem z Hrabišiců. Klášter tvoří rozsáhlý komplex budov z doby románské až po baroko. Chrám Nanebevzetí P. Marie byl vystavěn v letech 1206-20 jako románská trojlodní bazilika. Za husitských válek byl poničen a v letech 1712-18 zbarokizován O. Broggiem. Autorem obrazu hlavního oltáře Nanebevzetí P. Marie je K. Liška. Nejcennější částí kláštera je kapitulní síň s románským kamenným pulpitem na dvou uzlovitě propojených sloupcích. Ambit kolem rajského dvora je spojen s kostelem románským portálem. Dochovaly se i terasovité zahrady kláštera, které jsou v počátečním stadiu rekonstrukce. Klášter je národní kulturní památkou a je přístupný veřejnosti. Na známce je celkový pohled na chrám Nanebevzetí P. Marie.
Krásy naší vlasti: Klášter v Oseku a pokličky na Kokořínsku


Katalogové číslo: 0471
Datum vydání: 22.03.2006
Nominále: 15.0 Kč
Tiskové listy: 8 ks známek
Rozměr obrázku známky: 40 x 26 mm
Výtvarný návrh: Adolf Absolon
Rytina: Martin Srb

Způsob tisku: čtyřbarevný ocelotisk z plochých desek v barvě tmavohnědé, okrové, oranžové, modré a zelené

Námět známky: Pokličky na Kokořínsku - chráněná krajinná oblast Kokořínsko byla vyhlášena v r. 1976 a rozkládá se na ploše 271 km2 mezi pravým břehem Labe a Úštěkem. Je to unikátní území České křídové tabule s ojedinělým reliéfem – rozsáhlými pískovcovými skalami neobvyklých tvarů a hlubokými skalními roklemi. K nejcennějším lokalitám náleží přírodní rezervace Kokořínský důl dlouhý 23 km. Nad ústím rokle Močidla do Kokořínského dolu je pozoruhodný pískovcový útvar Pokličky. Vznikly nestejnoměrným zvětráváním druhohorních pískovců. Vytvořily se na místech, kde povrchovou vrstvu tvoří pevné železité pískovce nebo slepence, které leží na měkčí pískovcové vrstvě s hlinitým tmelem, pod kterým je opět odolnější křemičitá vrstva. Během miliónů let působením vody, mrazu a větru se druhá snadno zvětratelná vrstva z větší části rozpadla a zůstala jen „noha“ ve tvaru nepravidelného kužele, která drží až 1 m silné „poklice“. Proces eroze neustále pokračuje.

Autor: Česká pošta | 17. 3. 2006

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2018 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223