Krásy naší vlasti: Cheb 950 let

Datum vydání: 9. února 2011
Název emise: Krásy naší vlasti: Cheb 950 let
Nominální hodnota: 12 Kč
Katalogové číslo: 670
Výtvarný návrh: Jan Kavan
Rytina: Václav Fajt
Tiskové listy:á 8 ks známek
Rozměr obrázu známky: 26 x 40 mm
Druh tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách okrové, červené, modré a hnědočerné

Krásy naší vlasti: Cheb 950 let

Námět známky:

Na známce je vyobrazena Hradní kaple císařské falce ze 12. stol. - pohled z přízemí do patra, Kostel sv. Mikuláše - původně 1230 s obnovenými věžemi a Špalíček - charakteristický zbytek hrázděných domů z 15. stol. v dolní části náměstí.
Cheb je pradávným centrem nejzápadnější části Čech. Na pahorku nad řekou tu již v 9. až 11. století existovalo slovanské hradiště, mocenské centrum rozsáhlé oblasti při horní Ohři. První písemná zmínka o Chebu z roku 1061 je zároveň i nejstarším dokladem postupující středověké kolonizace území kolem Chebu. Ve 12. stol., při kolonizaci pohraničních oblastí, je původní slovanské obyvatelstvo vytlačováno německými osadníky. Kolem roku 1125 vyrostl v části hradiště první kamenný hrad Vohburgů, který dal po roce 1167 císař Fridrich I. Barbarossa přestavět na reprezentativní falc. V podhradí tak vznikla osada, v r. 1203 prvně připomínaná jako město Cheb. Po celé 13. stol. se táhly spory o Chebsko mezi českými a německými panovníky, z nichž vyšel vítězně v roce 1314 český král Jan Lucemburský. Díky výsadnímu postavení v obchodě mezi Čechami a Německem se ve 14 století vyvinul z Chebu silný městský stát s vlastním vojskem, který postupně mocensky ovládl celou oblast. V době třicetileté války, která město silně postihla, zde byl zavražděn vrchní velitel císařských vojsk Albrecht z Valdštejna spolu se svými důstojníky a sekretářem. Od roku 1643 se mění Cheb v mohutnou barokní pevnost, která se však neosvědčila a v roce 1809 byla zrušena. Roku 1865 bylo v Chebu vybudováno nádraží a Cheb se postupně stal významným železničním uzlem. Život města ve 20. století výrazně ovlivnily obě světové války a jejich důsledky. V letech 1956-69 prošlo historické jádro města rozsáhlou rekonstrukcí a v roce 1981 bylo město prohlášeno městskou památkovou rezervací. Mezi nejvýznamnější románské památky patří Chebský hrad a Černá věž, která je vysoká 18,5 m a je vystavěna z černých bosovaných kvádrů sopečného tufu. Nejvzácnější a nejzachovalejší stavbou hradního areálu je románsko-gotická kaple sv. Erharda a sv. Uršuly, jejíž vnitřek je architektonickým unikátem. Každé patro dvojpodlažního objektu reprezentuje jiný stavební sloh. Středem historického jádra je náměstí krále Jiřího z Poděbrad. Uprostřed jeho dolní části stojí komplex původně 11 středověkých domů nazývaný Špalíček, budovaný od 13. století. Nedaleko náměstí stojí velkolepá stavba děkanského kostela sv. Mikuláše, vystavěného v letech 1220-30. Z chebských klášterů vyniká zejména komplex františkánů a klarisek. Františkánský, původně minoristický komplex pochází z první poloviny 13. století, nově vybudovaný byl v letech 1275-85. Je to komplex patrových budov, vysoká hranolová věž pochází z doby vlády Karla IV. Nejkrásnějším dokladem gotického stavitelství ve městě je klášterní křížová chodba z let 1310-30 s kružbovými okny. Malé Františkánské náměstí odděluje tento areál od bývalého kláštera klarisek založeného roku 1264 a barokně přestavěného začátkem 18. Století. Klášterní kostel sv. Kláry, dílo Kryštofa Dienzenhofera z let 1708-11, patří ke skvostům vrcholného iluzivního baroka v západních Čechách. Od roku 1975 je zde koncertní a výstavní síň chebské galerie. Nedaleko Jánského náměstí, v jehož prostoru bývala nejstarší slovanská osada, stojí areál dominikánského kláštera s kostelem sv. Václava. Poblíž mostu přes Ohři je gotický kostel sv. Bartoloměje z roku 1414, síňová stavba, zaklenutá na jediný sloup.
(zdroj www.cpost.cz - 999 turistických zajímavostí České republiky, autoři: Petr David, Vladimír Soukup)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou je vydávána obálka prvního dne vydání včetně příležitostného poštovního razítka. V obrazové části obálky je vyobrazena kamenná socha rytíře Rolanda původně z konce 16. stol., kdy symbolizovala práva říšského města. Nyní stojí její kopie na obnovené kašně v horní části náměstí. Obálka je vytištěna ocelotiskem z plochých desek v barvě hnědé.
(zdroj www.cpost.cz)

Krásy naší vlasti: Cheb 950 let

Krásy naší vlasti: Cheb 950 let

Krásy naší vlasti: Cheb 950 let

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 10. 2. 2011

Komentáře

Výborný nápad

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223