Karol IV. - tirnavikum

Nedávno vydaná česká známka s portrétom českého kráľa a rímskeho cisára Karola IV., ktorá bola filatelistami prijatá kontroverzne pre chybu v latinskom pomenovaní číslovky IV. /quatrus namiesto správneho quartus/ jej stiahnutie z obehu a opätovné vydanie so správnym textom, je pre regionálnych zberateľov pekným tirnavikom. Otec vlasti Karol IV. v nedeľu 15. mája r. 1360 mal práve v Trnave historické stretnutie s uhorským kráľom Ľudovítom I. z Anjou. Dôvodom bola dohoda, v ktorej sa Habsburgovci vzdali nárokov na Čechy a Moravu a na oplátku sa Luxemburgovci vzdali Rakúska. Súčasne dohodli aj zásnuby svojich detí - Karolovho syna Žigmunda Luxemburského s Ľudovítovou dcérou Máriou. Dá sa predpokladať, že miestom rokovaní bola dnes už neexistujúca trnavská kúria kráľa Ľudovíta, v ktorej často prebýval a tu aj zomrel r.1382. Kúria bola necitlivo zbúraná v päťdesiatych rokoch min. st., kedy ustúpila v historicky vzácnom prostredí výstavbe novej pošty.

Karol IV. -  tirnavikum


Autor: Ján Mička | 9. 6. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223