Jugoslávie - první vydání pro Chorvatsko - typy a padělky

Jedná se o pamětní vydání při vyhlášení samostatnosti Chorvatska 29.listopadu 1918. Motivem je spoutaný otrok ve stylistickém rámu. Známky byly vydány 29. 11. 1918 a v platnosti byly pouze tento jeden den.

Celkově bylo vytištěno 100 000 známek ve 4 různých hodnotách: 10 filerů – 30.000 ks, 20 filerů – 30.00ks, 25 filerů – 20.000 ks a 45 filerů – 15.000 ks. Distribuce se ale moc nepovedla proto 55 000 známek dostalo celkem 234 poštovních úřadů pozdě. Zbývajícich 45 000 známek se rozdělilo mezi poštovní úřady v Záhřebu. Hlavní pošta Zagreb 1, pošta na hlavním nádraží Zagreb 2 a horní (staré) město Zagreb 4. Pouze z těchto pošt mohou být známky a dopisy ze skutečného oběhu. Všechny ostatní se musí považovat za razítkované z ochoty. Dopisy odpovídající poštovnímu tarifu jsou mimořádně vzácné!

Známky byly tištěny kamenotiskem v Zemské tiskárně v Záhřebu. Tiskový arch byl v rozložení 10x10 známek, tedy 100 ks. Jejich ukázka je na obr. 1 – 4. Známky jsou zoubkované liniovým zoubkováním 11 1/2.

Jugoslávie - první vydání pro Chorvatsko - typy a padělky

U každé hodnoty těchto známek se vyskytují dva typy. Každý lichý sloupec jsou vždy známky 1. typu a každý sudý sloupec jsou známky 2. typu. Proto se spojené typy mohu vyskytovat pouze ve vodorovných dvojicích. Každá vodorovná dvojice je tedy spojený typ.

Jugoslávie - první vydání pro Chorvatsko - typy a padělky

Hodnota 10 filerů.
Typ 1 je na obr. 5. Nula u levé "10" hodnotové číslice je vyšší a dole pravidelně zaoblená.
Typ 2 je na obr. 6. Nula u levé "10" hodnotové číslice je nižší a dole spíše rovná než zaoblená.

Hodnota 20 filerů.
Typ 1 je na obr. 7. Číslice "20" v pravém hodnotovém štítku je o poznání nižší než v levém hodnotovém štítku.
Typ 2 je na obr. 8. Číslice "20" jsou v obou štítcích prakticky stejně veliké.

Jugoslávie - první vydání pro Chorvatsko - typy a padělky

Hodnota 25 filerů.
Typ 1 je na obrázku 9. Číslice "5" v pravém hodnotovém štítku je dole zesílená a hranatější.
Typ 2 je na obrázku 10. Číslice "5" v pravém hodnotovém štítku je dole pravidelně silná a plynule zaoblená.

Hodnota 45 filerů.
Typ 1 je na obrázku 11. Čtverec v horní části obrazu známky pod písmenem "H" je v levém horním rohu otevřený.
Typ 2 je na obrázku 12. Čtverec v horní části obrazu známky je uzavřený.

Prakticky od počátku, kdy tyto známky byly uvedeny do oběhu, se začalo objevovat poměrně velké množství různé makulatury a "zkusmých tisků". V průběhu času se podrobným studiem zjistilo, že v té samé tiskárně byl patrně na žádost tiskaře R. Valiče zhotoven ještě jeden tiskový kámen. Tato tisková deska už ale nebyla 100 známková, ale pouze 16-ti známková v rozložení 4x4. Na této desce byly obsaženy všechny hodnoty. První vodorovná řada obsahovala hodnotu 20 fil., druhá 45 fil., třetí 25 fil. a čtvrtá 10 fil. Tuto tiskovou desku z dnešního pohledu je nutno považovat za falešnou. Žádné známky "prvního vydání" z ní nebyly vytištěny, žádný dotisk u tohoto vydání nebyl kvůli omezené platnosti těchto známek a vlastně sloužila pouze k tisku "zajímavostí" u tohoto vydání.

Jugoslávie - první vydání pro Chorvatsko - typy a padělky

Pravá známka z originální 100 kusové tiskové desky je na obrázku 13. Známka z falešného takzvaného Valičova kamene je na obrázku 14. Šipky označují největší rozdíly v kresbě známek. 1 a 2 ukazují dodatečné čáry u falešného tiskového kamene. Šipka s číslem 3 naopak ukazuje přerušení ornamentu u pravé známky, u falešné toto přerušení není.

U tohoto vydání jsou ještě známy další dva druhy padělků. Jeden už z roku 1919 hodnoty 45 filerů a druhý z roku 1930. Tento druhý padělek je všech čtyř hodnot. Tisková deska byla malá. Byl to soutisk 4 známek, každá k jedné hodnotě. Ale výskyt těchto padělků je prakticky minimální a kvalita není také nijak vysoká. K rozpoznání stačí určit typ známky, což u padělků nejde.

Použitá literatura: Katalog Michel. Katalog Poštanske marke. Priručnik Maraka hrvatskih zemalja.
Obrázky použité v článku jsou z archivu autora.

Autor: Václav Šedivý | 13. 10. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223