Jilemnice - lyžování a filatelie

V roce 2003 oslavilo organizované lyžování v Čechách své sté výročí. Jedním ze tří zakládajících lyžařských klubů "Svazu českých lyžníků" byl Český krkonošský spolek Ski Jilemnice, který zahájil svoji činnost v sezóně 1903-1904.

Dne 21. 5. 2004 proběhne v Jilemnici vyhlášení nejlepšího lyžaře ČR sezóny 2003 - 2004, tzv. "Krále bílé stopy". V Jilemnici by se měla sejít kompletní špička českého lyžování, ať už jde o závodníky, trenéry či funkcionáře.

Agilní KF 05-41 v Jilemnici obě dvě tyto události připomene jednak uspořádáním filatelistické výstavky v Krkonošském muzeu v Jilemnici, jejímž základem bude známý a mnohokrát oceněný exponát člena KF Jiřího Honců "Lyžování – sport miliónů", jednak zhotovením přítisku na dopisnici se známkou 6,50 Kč s textem "110. sezóna Českého krkonošského spolku Ski Jilemnice" a vyobrazením dobové fotografie Hynka Bedrníka, vítěze prvního mistrovství Krkonoš v jízdě na lyžích konaného 16. 2. 1896 na trati Žalý-Jilemnice. Česká pošta s.p. obvod Jičín bude v přízemí Krkonošského muzea v Jilemnici dne 21. 5. 2004 používat příležitostné razítko s textem stejným jako je text na dopisnici, doplněným o jméno osoby na razítku vyobrazené, tedy Jana Nepomuka Františka hraběte Harracha. Pošta Jilemnice pak bude ve dnech 21. - 28. 5. 2004 používat příležitostný APOST s textem "Jilemnice, 110 let SKI".

Jan Nepomuk František hrabě Harrach (1828 – 1909) se zasloužil o to, že do Čech byly koncem roku 1892 objednány a následně dovezeny z Norska a z Vídně první dva páry lyží. Lyže nejprve vyzkoušeli lesní dělníci a v podstatě současně s praktickým využitím lyží se začalo rozvíjet i lyžování sportovní. Logickým následkem rozšíření lyžování byla domácí výroba lyží a jejich doplňků. To jsou počátky lyžování v Čechách ...

Portrét Jana Nepomuka Františka hraběte Harracha vytvořil známý český malíř František Ženíšek (1849 – 1916), originál tohoto obrazu se nachází ve sbírkách Národního technického muzea v Praze. Jilemnickému muzeu bylo přislíbeno, že NTM originál obrazu do Jilemnice zapůjčí, a to právě v květnu 2004 u příležitosti výše uvedených událostí. Na své si tak přijdou i příznivci umění.

Veškeré filatelistické materiály je možno objednat u předsedy KF 05-41 Jilemnice na adrese Mgr. Slavomil Strnad, Jižní 466/20, P.O. Box 55, 513 01 Semily. Cena dopisnice neupotřebené je 25,- Kč, cena dopisnice s příležitostným razítkem 30,- Kč. U každé objednávky dopisnic s příležitostným razítkem je nutno uvést, zda dopisnice mají být zaslány v obálce, nebo přímo prošlé poštou, zda objednatel má zájem, aby dopisnice byly opatřeny i příležitostným APOSTem a to buď obyčejně (33,- Kč) nebo doporučeně (45,- Kč). Náklad dopisnice s přítiskem zhotoveným Českou poštou - Postfilou – DOS Praha je jen 1000 ks a z tohoto počtu je třetina nákladu předobjednána. Na vyhlášení "Krále bílé stopy" bylo do Jilemnice pozváno přibližně 600 hostů, takže lze předpokládat, že dopisnice bude ihned vyprodána.

Jilemnice - lyžování a filatelie


Za KF 05-41 Jilemnice: Mgr. Slavomil Strnad

Autor: Slavomil Strnad | 28. 3. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223