Autor - Vojtěch Jankovič

Filatelie - články - Výstavy | 8. 10. 2007
6. slovensko-poľská výstava Bratislava 2007

Pondelok 15. 10. 2007 – Štvrtok 18. 10. 2007, 10:00 – 16:00 Príjem exponátov, príprava výstavy.Filatelie - články - Výstavy | 4. 10. 2007
6. slovensko-poľská filatelistická výstava Bratislava 2007

Jedným z prejavov úspešnej spolupráce medzi Zväzom slovenských filatelistov a Poľským zväzom filatelistov je pravidelné organizovanie bilaterálnych slovensko-poľských filatelistických výstav  Starší články

© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223