Jak to je s Klubem filatelie a Svazem filatelistů

Byla to reakce pana Petra Janečka na odpověď k jeho dotazu (první komentář k mému příspěvku "Sekretariát SČF opět plně funkční"), která mě přiměla, abych reagoval nejen odpovědí na uvedený komentář, ale samostatným vysvětlením. V této reakci se P. Janeček ptá, jak je to s Klubem filatelie, o kterém píše časopis Filatelie, a SČF a zda se mají tyto dva subjekty v lásce.

Klub filatelie není žádné organizované sdružení, ale je to volný svazek příznivců, zejména předplatitelů časopisu Filatelie. Toto sdružení čítá podle jistých náznaků asi 6 000 členů, lépe řečeno předplatitelů. Každý, kdo se přihlásí za předplatitele časopisu Filatelie, dostane plastovou kartičku s číslem a svým jménem a tím se, aniž to možná tuší, stane členem Klubu filatelie. Tato karta Klubu filatelie mu pak ve vybraných filatelistických obchodech pomůže zpravidla k 5% slevě na nákup filatelistických materiálů - kromě novinek českých známek.

Svaz českých filatelistů - SČF - má v současné době okolo 18 000 dospělých členů, kteří jsou organizováni buď v Klubech filatelistů (KF) nebo v Odborných společnostech. Tyto společnosti se sdružují na základě společných sběratelských zájmů - např. Společnost sběratelů čs. známek, Společnost sběratelů celin, Česká námětová společnost, Společnost pro poštovní historii ap. Kluby jsou na bázi místní, tj. fungují zpravidla ve městech a sdružují filatelisty z daného města, případně nejbližšího okolí. Kluby i společnosti se pravidelně scházejí a tam se odbývá jejich filatelistický život. Klub filatelie - pokud je mi známo - nikdy nic podobného nepořádá a řada členů téměř ani netuší, že vlastně jsou členy tohoto sdružení. Klub filatelie sice nevybírá členské příspěvky, ale předplatné na časopis, a to je něco jiného. A ještě jedno - členové Klubu filatelie jsou jistě ve velké většině i členy SČF.

Organizovaná filatelie v České republice má jen jednoho reprezentanta, a tím je SČF. Svaz je vlastně nepřetržitým pokračovatelem toho subjektu, který v roce 1926 stál u zrodu FIP - Světové filatelistické federace. Nikdo jiný nezastupuje obec českých filatelistů v zahraničí než právě SČF.

O tom, že časopis Filatelie byl kdysi orgánem SČF, jsem se už před časem zmiňoval, a to v jednom z komentářů k článku "Časopis Filatelie a co se šušká" z 11 .2. 2003. Takže se nebudu opakovat - kdo má zájem, najde si mezi staršími články ten z 11. 2. a může si přečíst i komentáře k článku. A jak to je s těmi vzájemnými vztahy? Jsou korektní, ale nikoli vřelé a to je tak vše, co se k tomu dá poznamenat.

Autor: Vladislav Beneš | 3. 4. 2003

Komentáře

Dotaz

RE: Dotaz

Výstavy na rok 2007

RE: Výstavy na rok 2007

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře

Související články


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223