Jak číst datum na japonském razítku

Japonsko přijalo gregoriánský kalendář v roce 1873, avšak japonské kalendářní roky se odvodzají od nástupu každého císaře na trůn. Rok „1“ začíná smrtí starého císaře a končí 31. prosince téhož roku.

Tak například nejdéle vládnoucí císař Hirohito se ujal vlády 25. prosince 1926, podle japonského kalendáře tedy 25. prosince roku 1. Na japonském poštovním razítku, které obvykle uvádí datum v pořadí rok-měsíc-den, by se tento den uváděl: "1 12 25." První rok („Rok 1“) panování císaře Hirohita měl tedy pouze sedm dní.

Když císař zemře a nový se ujímá vlády, jak tomu bylo v letech (první poštovní známka vyšla v Japonsku v roce 1871): 1867 – císař Mutsuhito, 1912 – císař Yoshihito, 1926 – císař Hirohito a 1989 – současný císař Akihito, začíná se letopočet počítat znovu od jedničky. Je proto nutno znát rok vydání poštovní známky, aby se dal odvodit správný datum na poštovním razítku.

Jako příklad lze uvést razítko na přiloženém obrázku č.1, a to na výstřižku z japonské dopisnice vydané v roce 1969. Příležitostné razítko má datum "44 1 25", je tedy z období vlády císaře Hirohita (1926-1989), takže datum podle našeho kalendáře je 25.leden 1969. Další příležitostné razítko ze stejného období (obr.2) na FDC k XI. Zimní olympiádě 1972 nese datum „47 2 3“, tedy podle našeho kalendáře 3. únor 1972.

Jak číst datum na japonském razítku
Obr. 1

Jak číst datum na japonském razítku
Obr. 2

Přikládám ještě ukázku japonského válečkového razítka, s japonským datem „43 7 10“, tedy ze dne 10. července 1968 (obr.3).

Od roku 1989 japonský kalendář počítá roky vlády současného císaře Akihita.
Jak číst datum na japonském razítku
Obr. 3

Základní informaci o poštovní historii a známkách Japonska lze najít na webové stránce Wikipedie pod anglickým názvem „Postage stamps and postal history of Japan”. S podivem jsem při kliknutí na ruskou verzi zjistil, že tato je podstatně rozsáhlejší.

Autor: Jaroslav Tomandl | 6. 3. 2015

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223