Inovace zoubkování poštovních známek

Historicky rozlišujeme zoubkování poštovních známek na rámcové, řádkové, hřebenové anebo na kombinace těchto základních druhů, tedy hovoříme o zoubkování smíšeném a združeném. Modernizace technologie výroby poštovních známek přinesla v posledních desetiletích však i inovace do zoubkování známek. V některých případech ztrácí takové zoubkování funkci klasického oddělování známek. To se týká samolepících poštovních známek s průsekem ve tvaru zoubků. Setkáváme se s tím i u českých samolepících známek. Zajímavě je například řešena písmenková „A“ známka „Vlajka České republiky“ (OBR.1a), kde pouze spodní okraj se stylizovaným zoubkováním zdůrazňuje, že se jedná o poštovní známku (to je můj osobní dojem). Rovněž kruhové písmenkové „A“ i „Z“ poštovní známky z roku 2014, věnované Járovi Cimrmanovi (OBR.1b), stojí za povšimnutí.

Inovace zoubkování poštovních známek
Obr. 1a

Inovace zoubkování poštovních známek
Obr. 1b

Pohledem za hranice upoutala moji pozornost kombinace perforace a průseku ve tvaru portugalského kříže u portugalských aršíků z posledních let (OBR.2). Rovněž britské příležitostní poštovní známky CHARLES DARWIN (OBR.3) „vybočují“ řešením stylizovaného zoubkování kombinovaného s prvkem ze skládačky puzzle z obvyklého standardu. Ještě jeden detail je zajímavý u výplatních britských známek, kdy pravidelná perforace je přerušovaná oválným průsekem na svislých stranách známek (OBR.4).

Inovace zoubkování poštovních známek
Obr. 2

Inovace zoubkování poštovních známek
Obr. 3

Inovace zoubkování poštovních známek
Obr. 4

Určitě bychom v emisní činnosti mnoha poštovních správ světa našli řadu dalších zajímavosti tohoto druhu.

Autor: Jaroslav Tomandl | 21. 2. 2017

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223