Filatelie - články - Informace ZSF | 26. 7. 2004
Spravodajca ZSF 1/2004: Viete, že?

Rada FIP sa pravidelne stretáva na svojich zasadnutiach o ktorých informuje prostredníctvom časopisu Flash.Filatelie - články - Informace ZSF | 8. 7. 2004
Spravodajca ZSF 1/2004: Činnosť komisie námetovej filatelie za rok 2003

Komisia mala schôdzu v prvom polroku v Trenčíne pri Krajskej výstave LAUGARICIO. V jej odbornom programe bola beseda s členmi poroty pri vystavených námetových exponátoch.Filatelie - články - Informace ZSF | 5. 7. 2004
Spravodajca ZSF 1/2004: XXI. Dni filatelie Slovenska budú v Bratislave

Dni filatelie Slovenska, významné podujatie ZSF, vstupujú do tretej dekády. Po prvý raz uskutočnia v Bratislave v septembri t. r. a ich organizátorom bude ZKF Bratislava.Filatelie - články - Informace ZSF | 2. 7. 2004
Posolské zriadenie organizované poštovým spôsobom - v období od roku 1530 asi do roku 1750

Koncom 15. a začiatkom 16. storočia dochádza v celej Európe k závažným hospodárskym, kultúrnym a politickým zmenámFilatelie - články - Informace ZSF | 1. 7. 2004
Spravodajca ZSF 4/2003: Pomôžte rozšíriť organizovanú mládežnícku filateliu na Slovensku!

Vážení priatelia, filatelistickí obchodníci, filatelistickí funkcionári a filatelisti, obraciam sa na Vás týmto otvoreným listom.Filatelie - články - Informace ZSF | 29. 6. 2004
Spravodajca ZSF 1/2004: Editorial

V prvých mesiacoch tohoto roku rezonujú vo Zväze filatelistov Slovenska dozvuky Valného zhromaždenia ZSF z 29. novembra 2003.Filatelie - články - Informace ZSF | 27. 6. 2004
Spravodajca ZSF 4/2003: Aktivity KF 54-01 Košice

Činnosť KF 54-01 Košice bola vykonávaná v roku 2003 v súlade so schváleným "Plánom hlavných úloh na rok 2003".Filatelie - články - Informace ZSF | 26. 6. 2004
Spravodajca ZSF 4/2003: Námet do diskusie - "Kto koho potrebuje?"

V čísle 3/2003 Spravodajcu Zväzu slovenských filatelistov v článku "Kto koho potrebuje?" položil predseda ZSF Ľubomír Floch čitateľom niekoľko otázok.Novější články Starší články

© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223