Inaugurácia známky Modra

Prvé poštové známky v roku 2007 podľa emisného plánu Slovenskej pošty boli vydané 7. februára. Z príležitosti 400. výročia udelenia kráľovských privilégií mestu Modra bola vydaná výplatná známka nominálnej hodnoty 14 Sk a v rovnako dni vyšla aj poštová známka v emisii Osobnosti so slovenskou spisovatelkou Teréziou Vansovou.

Modra je známa jako podhorské mestečko pod Malými Karpatami, ktorú preslávilo nielen červené víno, ktorého základ sa tvorí v množstve vinohradov na úbočiach okolitých kopcov, ale aj kvalitnou ľudovou habánskou keramikou. Tá si v Modre neustále udržuje tradíciu výroby.

Inaugurácia známky bola jedným z prvých podujatí, ktorými bude mesto Modra žiť v jubilejnom roku. Preto v starobylom Vinohradnickém dome v Galérii MERUM na slávnosti prehovoril k prítomným najprv primátor mesta Ing. Peter Majtán. Autorom výtvarného námetu známky, zachytávajúcej zachovanú historickú Hornú bránu mestského opevnenia, ktorou sa kedysi vstupovalo do mesta a doplnenú mestským erbom, bol akademický maliar Martin Kellenberger. Preto bola inaugurácia známky Modra spojená aj s vernisážou výstavy obrazov tohoto maliara, žijúceho v Modre. Komisár výstavy, PhDr. Ľuboslav Moza pri otvorení výstavy predstavil tohoto všestranného maliara, „ ktorý vo svojich dielach z potuliek celým svetom na tejto výstave predstavil výber, reprezentujúci s dominaciou mladosti, ľahkosti rukopisu, úvahy a filozofie“ – ako zdoraznil přítomným dr. Moza. Do koloritu slavnostného uvedenia známky tohoto západoslovenského mesta s bohatou históriou sa vhodne začlenilo aj vystúpenie súboru žiakov základnej umeleckej školy s ľudovými pesničkami z okolia Modry. Vlastnú známku predstavila prítomným účastníkom inaugurácie vedúca POFIS, účelového strediska Slovenskej pošty a.s. Ing. Mária Kaducová. Symbolický krst známky sa pochopiteľne nemohol uskutočniť inak ako pokvapkaním kvalitným modranským vínkom. Ing. Kaducová vo svojom vystúpení pripomenula aj ďalšie vydania slovenských a československých známok, ktoré sa viažu k Modre.

Prítomnosť autora známky, ak. mal. Martina Kellenbergera využili návštevníci aj ostatní prítomní filatelisti na autogramiádu. Repliky vydaných historických pohľadníc dali spolu s príležitostnou pečiatkou, pripomínajúcou vinárske tradície Modry od M. Kellenbergera vhodné možnosti tvorby analogických pohľadníc, pamätných listov pripravených organizátormi a ďalších filatelistických suvenírov.

Prvá tohoročná inaugurácia poštovej známky v Modre nadviazala na úspešné tradicii takýchto podujatí v Galérii MERUM spred niekoľkých rokov a spokojnosť návštevníkov, ktorú vyjádrili pri priateľskom posedení s kvalitným červeným modranským bola namieste. (Mgr. J. Mička)

Inaugurácia známky Modra


Autor: Ján Mička | 16. 2. 2007

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223