HUNFILA 2009 – 1000 let Visegrádu

Datum vydání: 26. 6. 2009


Ve dnech 5. – 7. června 2009 se v malém maďarském městečku Visegrádu uskutečnila mezinárodní filatelistická výstava HUNFILA 2009 pořádaná k 1000. výročí města. Kromě vystavovatelů ze zemí Visegrádské čtyřky se jí zúčastnili i filatelisté z dalších evropských zemí.


Visegrád je dnes poklidné městečko na břehu Dunaje se zbytky památek připomínajících dobu dávné slávy. Po roce 1320 tu král Robert Karel I. nechal vystavět nový královský palác a Visegrád prohlásil hlavním městem Maďarska. Historie Visegrádu je spojena i s historií naší země. V roce 1335 zde v královském paláci došlo k setkání a důležité dohodě mezi Robertem Karlem I., Janem Lucemburským a Kazimírem a pak v roce 1991 k uzavření Visegrádské smlouvy.

Výstava byla dobře připravená, vše probíhalo bez zbytečných formalit. Bylo tu vystaveno množství exponátů ve všech výstavních třídách, většina exponátů měla skutečně vysokou úroveň. Nejvyšší ocenění si odnesl Saverio Imperato za exponát „The mail from Italian Sate and Italy to Hungary“ (VZ). Zejména třída poštovní historie tu byla bohatě zastoupena množstvím kvalitních exponátů. Zajímavé nápady však bylo možné vidět třeba i v námětové třídě. Zajímavým zpestřením pak byla experimentálně zařazená třída obrazových pohlednic. Většinou byly věnovány Visegrádu a jeho historii, ale nejvýše hodnocené byly po zásluze pohlednice se záběry z balkánských válek „Serbia in Balkan Wars and WWW I.“ (I. stupeň).


Naši filatelisté si v této konkurenci vedli velice dobře a získali celkem 2 VPZ, 3 PZ, 1 S a 1 B medaili. Nejlépe byl hodnocen exponát M. Černíka „ČSR 1945-46: Obnovení poštovního provozu“ (VPZ). K tomu je nutno doplnit, že Nikola Mojsl získal za exponát „Historie pošty v Turnově“ (VPZ) zvláštní cenu pro nejlepší exponát ve třídě mládeže.


Zahájení výstavy


Výstava a vše kolem ní probíhalo v přátelské a srdečné atmosféře. Přispívalo k tomu asi i to, že hotel a výstavní prostory byly kousek od sebe, a že jsme se všichni stále potkávali. Ukazuje se, že takovéto „menší“ výstavy jsou dobrým místem pro setkávání známých a navazování nových kontaktů a přátelství.

Výstava měla také důležitou společenskou rovinu. Proběhlo tu setkání předsedů filatelistických svazů zemí Visegrádské čtyřky, jehož se zúčastnil i L. Brendl, a řada dalších jednání. A čas zbyl i na návštěvu historických památek.

Výstava se opravdu vydařila, organizátoři si rozhodně zaslouží pochvalu za dobrou přípravu a zajištění výstavy. Myslím, že všichni odsud odjížděli spokojeni, s pocitem příjemně prožitých dní.

Zdeněk Töpfer
národní komisař


Palmáre
Autor: Zdeněk Töpfer

Vytištěno ze serveru http://www.infofila.cz