Finále Filatelistické olympiády

V červnu každoročně vrcholí celostátní soutěž mladých filatelistů Filatelistická olympiáda pořádaná Komisí mládeže SČF. Letošní finále proběhlo v sobotu 5. června 2004 v Praze.

Mladí filatelisté se svými vedoucími se sešli v aule areálu České pošty v Holečkově ulici. Po slavnostním zahájení a přivítání hostů byl ihned zahájen program soutěže. Olympiáda se skládá ze dvou částí: odborného a tematického testu a tvorby albových listů na dané téma. Letošní ročník měl téma skutečně aktuální: Cesta do sjednocené Evropy. I když vhodného filatelistického materiálu existuje poměrně dost, přece jen je to téma poměrně náročné jak na odborné znalosti, tak na vlastní zpracování miniexponátu. Komise mládeže připravila pro vedoucí KMF příručku obsahující množství faktografického materiálu i návrhy užších témat pro tvorbu albových listů. Průběh soutěže ukázal, že tyto materiály nebyly zbytečné, neboť řada soutěžících se jimi inspirovala. Výsledky testů i předvedené miniexponáty nakonec prokázaly, že soutěžící zvládli i toto obtížné téma velice dobře.

Finále Filatelistické olympiády


Většina účastníků vycházela při tvorbě albových listů z historického vývoje v Evropě – od Římské říše přes Sámovu říši, Velkomoravskou říši, Karla IV., Jiřího Poděbradského a Habsburky až po I.a II. světovou válku a sjednocovací snahy po II. světové válce. Někteří dokázali filatelisticky zdokumentovat i různé smlouvy a společné projekty některých zemí, což vyžadovalo skutečně hluboké znalosti. Je pravda, že se vyskytly i miniexponáty s horší úpravou a filatelistickým zpracováním, někdy byla filatelistická dokumentace textů přinejmenším sporná, ale tak už to bývá. Celkově je možno říci, že soutěž měla velmi dobrou úroveň.

Finále Filatelistické olympiády


Pětičlenná jury nakonec zhodnotila všechny testy i albové listy a přidělila body. Pořadí nejlepších jsou v přiložené tabulce.

Kategorie Z

Pořadí Jméno a příjmení Oblast Filat. test Albové listy Součet bodů
1. Martin SVOBODA 34 40 74
2. Matěj ŘÍDKÝ SM 32 40 72
3. Petr ZBOŘIL 27 36 63

Kategorie A

Pořadí Jméno a příjmení Oblast Filat. test Albové listy Součet bodů
1. Libor JELÍNEK SM 32 47 81
2. Jan VANCL Sev.Č. 32 46 78
3. Jan KARABELEŠ 35 42 77

Kategorie B

Pořadí Jméno a příjmení Oblast Filat. test Albové listy Součet bodů
1. Stanislav HORÁK JM 37 52 89
2. Petr HOŠEK Str.Č. 34 39 67
3. Václav ČIMERA 23 44 67

Kategorie C

Pořadí Jméno a příjmení Oblast Filat. test Albové listy Součet bodů
1. Jan REGULA JM 37 46 83
2. Karel JANČÍK SM 26 50 76
3. Milan TUHLÁŘ Sev.Č. 29 46 75


Zajímavou doprovodnou akci připravili skauti. Zajistili přepravu připravených obálek skautským kurýrem a zástupcem KM SČF jako symbolickou připomínku skautské kurýrní pošty a pozdrav chystané výstavě Scouphilex 2004. Organizátor této akce p. Vápenka seznámil přítomné s historickou tradicí naší skautské pošty zejména po vzniku České republiky. Obálky s přítiskem loga KM SČF a výstavy Scoutfilex byly odvezeny na pražský Hrad, opatřeny razítkem pošty Hrad a přivezeny zpět.

Finále Filatelistické olympiády


"Skautská" obálka nese text "Pozdrav z 31. ročníku Filatelistické olympiády Skautské výstavě" a loga Komise mládeže SČF a výstavy Scoutphilex Praha 2004. Pod nimi jsou podpisy skautského kurýra a kurýra KM SČF.

Finále Filatelistické olympiády


Druhou obálku připravila KM SČF. Ta má v levé části text "31. Filatelistická olympiáda mládeže" a motiv převzatý z nové české známky vydané u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie. Pod ním je logo Komise mládeže SČF a podpis kurýra KM SČF. Obě obálky byly ofrankovány známkou 6,50 Kč "Růže nad Prahou" s personifikovaným kupónem, na němž je vyobrazena budova České pošty v Holečkově ulici v Praze. Známky jsou orazítkovány denním razítkem pošty Praha 012 Hrad.

Průběh finále Filatelistické olympiády byl velmi dobře zajištěn především členy pražské komise mládeže SČF. Jim patří poděkování, stejně tak jako všem dalším organizátorům a jurymanům a samozřejmě také sponzorům, kteří přispěli zejména různými dárky pro vítěze a ostatní účastníky soutěže.

Autor: Zdeněk Töpfer | 14. 6. 2004

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223