Filatelistický šlabikár

Pojem „šlabikár“ asi pozná každý zo svojich školských čias, keď začal chodiť do prvej triedy. Keď spoznával prvé písmenká, učil sa čítať, spoznávať prvé slová, vety a riekanky. A tak každému asi utkveli v pamäti vety ako „Ema má mamu, mama má misu“ atď. Ja však nemyslím filatelistickým šlabikárom nejaký slovník výrazov a poštových pojmov, ktoré už boli občas vydané, ako napr. filatelistické encyklopédie alebo prílohy katalógov s popisom základných pojmov filatelie. Myslím tým svoju pomôcku, ktorú som si pripravil a ktorú nosím často na schôdzku do krúžku mladých filatelistov. Mám na to veľký zásobník (a je to na ňom aj veľkými písmenami napísané: ZÁSOBNÍK), čo je dôležité, lebo na prvej schôdzke krúžku vždy začínajúcim mladým filatelistom zdôrazním, že to nie je „album“ na známky, ale že tomu budeme už odteraz hovoriť zásobník.

Na jeho prvých listoch za priesvitnými pásikmi sú 4 známky. Muchove Hradčany 5 hal zelená a 10 halierov červená a hneď vedľa 2 novinové so sokolom. Prečo? To uhádne každý z vás. Ďalšie známky sú tiež Hradčany, ale s nominálnymi hodnotami 1 hal a 1000 hal, potom niekoľko zúbkovaných aj strihaných a zopár pretlačí na doplatné a letecké.

Samozrejme, nechýbajú ani ukážky, pekne vedľa seba typy s otvorenou a uzatvorenou špirálou. Priečkové ani číslicové typy tam zatiaľ nemám, ale snažím sa, aby deti pomaly spoznali všetky druhy kresieb tejto našej klasickej česko-slovenskej známky a osobitne tú, ktorá je v katalógu označená písmenom e.

Ďalšie známky zo zásobníka sú Bendova Holubica, Oslobodená republika a Hospodárstvo a veda – sú nielen na dokumentáciu kníhtlačových vydaní, ale aj na ukážku a učenie práce s lupou a spoznávanie autorov prvých československých známok. Deti ich nájdu a spoznávajú podľa mena alebo aspoň skratiek na spodnom okraji známok. Zdanlivo nelogicky sú tu tiež československé známky ku Dňu známky , vydávané 18. decembra niektorých rokov, keď tieto príležitostné známky prinášali portréty našich prvých autorov výtvarných návrhov a rytcov československých aj slovenských známok.

Zásobník pokračuje niekoľkými známkami s portrétom TGM, ktoré sú pre nich zdanlivo rovnaké, ale v katalógu POFIS ľahko zistia, a to pomocou lupy a niečo aj bez nej, že sa od seba navzájom odlišujú. A tu je aj príležitosť upozorniť na priesvitku a pomaly sa začať učiť, že priesvitka je umiestnená buď vodorovne alebo zvisle. Známkami TGM a ďalšími, napr. z emisie Hrady, krajiny, mestá vediem deti k tomu, aby techniku kníhtlače čsl. známok vedeli odlíšiť od oceľotlače.

V zásobníku nechýbajú na jednej strane známky s výrazne odlišným zúbkovaním. Snažil som sa sem dať vodorovné dvojpásky zo spodného okraja priehradkových listov známok s riadkovým zúbkovaním, hrebeňovým zúbkovaním a  rámcovým zúbkovaním. Príkladom je aj zaradenie všetkých rohových 4-blokov, ktorých zbieranie bolo kedysi ako „miniatúry“ zvlášť obľúbené. Sú tu aj známky s priesekom, tých je viacero druhov.

Pár obyčajných známok je tu ako dvoj, trojpáska vodorovná a zvislá. A hneď pri nich známky s kupónmi vľavo aj vpravo, hore aj dole, obyčajne s mojím upozornením, aby kupóny známok zbytočne neodtŕhali.

Známky s okrajmi tlačových listov sú na ukážku popisu toho, čo na nich tlačiareň známok môže vytlačiť: čísla TL, farebné odtlačky testovacej stupnice, počítadlá a niektoré krajiny tu označujú názov emisie, názov tlačiarne. Pritom sa dá využiť aj vysvetlenie dierok na okrajoch niektorých čsl. známok, napr. na známkach Moskovského vydania. Zdôrazním, že to boli príklady našich známok tlačených v cudzine, podobne ako aj emisia Londýnskych a ešte nedávna tlač slovenských známok v Anglicku, Francúzsku alebo v Maďarsku. Aj to je príležitosť na rozlíšenie tlačových techník, lebo niektoré boli tlačené ofsetom. Tu je vhodné zdôrazniť kvalitu našich známok a tradíciu československej oceľorytiny, spomenúť vynikajúcich rytcov, ako boli majstri rydla Seyzinger, Heinz, neskôr Herčík, Ondráček a zo slovenských Martin Činovský, František Horniak, Rudolf Cigánik atď.

V zásobníku mám aj niektoré známky s prítlačou, tu vysvetľujem rozdiel od pretlače, na čo využívam osobitne známky s pretlačou Protektorátu B&M a Slovenského štátu. Je vhodné vysvetliť na zaradených známkach v zásobníku niektoré politické a spoločenské súvislosti rozpadu Prvej republiky a vznik Protektorátu, Slovenského štátu a to všetko aj s dokumentáciou názvov známkových krajín. V prípade Slovenského štátu označenie Slovenská pošta, neskôr aj teraz Slovensko. Ako celistvosti sú v zásobníku niektoré FDC, vrátane obyčajných obálok, na ktorých sú známky s dátumom dennej pečiatky použitia poštou v deň vydania, t.j. sú to vlastne neoficiálne FDC. Snažím sa tiež ukázať a vysvetliť rozdiel medzi obálkami a poštovými lístkami so súkromnými prítlačami, používanými pri rôznych podujatiach filatelistov. Nedávno bola príležitosť ukázať na konkrétnych príkladoch miešané frankatúry známok dvoch známkových krajín, napr. Československa a Slovenska, vrátane posledného dňa platnosti známok niektorej krajiny, podobne aj v prípade, že sa nahradí používaná mena, napr. keď zanikla koruna (slovenská, československá a prechádzalo sa na Euro a centy.)

Opäť je to kapitola, ktorá sa môže rozvinúť a rozšíriť aj o ukážky spôsobu vyznačenia a vyjadrenia nominálnych hodnôt na známke slovom, číslicou, so skratkou meny, bez nominálnej hodnoty, bez označenia meny, s označením hmotnostnej kategórie, ako je napr. na zahraničných listoch na známkach slovo Lettre, symbol obálky a u nás T2 50 g, a pod.

Je dobré do zásobníka zaradiť aj známky s rozličnými námetmi, ako je napr. kozmos, železnice, kvety, stromy, šport, futbal, hokej, olympiády aj s ukážkami rozličných známkových krajín, od Albánska až po Zanzibar. A hneď v prípade Albánska ukázať a povedať ako rozdielne sa nazýva krajina u nás doma a ako je označená na známkach. Takých príkladov však je veľa, okrem toho aj písmo a abeceda nie sú používané všade rovnako. Ako príklady sú zaradené známky Maďarska, Grécka, Ruska, Turecka, Číny, Kórey, Vietnamu, Mongolska, Japonska atď. Niekoľko známok ukazuje aj označenie známkovej krajiny skratkami, napr. USA, Francúzska a DDR.

Nesmiem zabudnúť na ukážky celín v podobe obálok aj poštových lístkov a potom poštových hárčekov aj upravených tlačových listov. V prípade lacných výplatných známok je vhodné ukázať celý tlačový list aj 10-bloky. Sem je dobré zaradiť aj známkové zošitky s vysvetlením dôvodov ich vydávania, napr. na Vianoce alebo Veľkú noc. Na ukážku som zaradil aj carte maximum, oficiálne vydaných Slovenskou poštou aj korektných, zhotovených z komerčných pohľadníc.

To však nie je ani zďaleka všetko. Pre mňa je dôležité sem umiestniť filatelistické a poštové materiály, ktoré súvisia s otázkami, ktoré bývajú Komisiou mládeže ZSF na Slovensku zaraďované v otázkach filatelistickej olympiády, aby som v príprave detí nemusel ukážky hľadať a vyťahovať zo svojich zbierok. Tu v „šlabikári“ ich mám pekne pohromade.

Preto tiež v „šlabikári“ nechýbajú ani známky s obrazom Alfonza Muchu alebo tvorcu prvých známok sveta Rowlanda Hilla, aj s obrazom kráľovnej Viktórie na „čiernej jednopennyovke“. Ďalšie anglické známky dokazujú, že túto tradíciu anglická pošta dodržuje doteraz.

Je tu aj niekoľko druhov papierových zúbkomerov a základných poštových tlačív, (napr. podacích lístkov), obyčajné poštové lístky, čisté pohľadnice a obálky. Každý, kto vedie krúžok mladých filatelistov, vie, že naučiť deti správne napísať adresu aj s PSČ vlastného mesta je značný problém... Do zásobníka som zaradil aj obyčajné obálky s čiarovým kódom PSČ, aj niektoré obálky prejdené triediacou linkou NEC s dvojitým alebo chybným zápisom poštového smerovacieho čísla. Doplnkom sú obálky s R-nálepkami staršieho typu, novšie samolepky, provizórne a príležitostné R nálepky a ukážky českých Apostov vrátane príležitostných.

Ako celistvosti mám tu aj také, ktoré sú  ukážkami československých známok s pečiatkami 1. typu (s označením ČSP) až 5. typu s PSČ. Zaujímavosťou sú celistvosti v podobe obálok so stále používanými neobvyklými pečiatkami väčších priemerov, (napr. pošty Krnov, Žiar n/Hronom, Dolný Kubín a p.), ďalej strojové a valčekové pečiatky pôšt a niekoľko celistvostí s príležitostnými pečiatkami. Ako dôkaz, že filatelia (a poštovníctvo) nie sú len známky, som zaradil aj niektoré slepecké zásielky bez známok, poštovo úverované a paušalizované listy aj zásielky Vec poštovej služby.

Jedna strana zásobníka je venovaná poštovým hárčekom a upraveným tlačovým listom známok. Jedno Euro som obetoval na kúpu celého tlačového (priehradkového) listu prvých slovenských 1-centových známo s Kostolom sv. Margity v Kopčanoch.

Nechýba ani niekoľko členských prémií ZSF slovenských filatelistov ani „čiernotlače“ a služobné obálky pošty.

Samozrejme, možností na zaradenie materiálu do zásobníka-šlabikára je oveľa viac. Záleží na každom z ochotných filatelistov, pracujúcich vo funkcii vedúceho KMF, čo si sem zaradí, čo mu bude slúžiť ako ukážka alebo vhodná pomôcka.

Autor: Ján Mička | 14. 1. 2013

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223