Esperanto na známkach a pohľadniciach

Najviac esperantistov na 1 km štvorcový bolo asi v júni v Nitre, kde sa konal 101. Svetový kongres Esperanta. Priniesla o tom správa denná tlač, rozhlas aj televízia. Poštovú známku, FDC aj poštový lístok s tematikou tohto univerzálneho, svetového jazyka vydala aj Slovenská pošta, a.s. (Pozrieť si ich možno na webe POFIS.sk) Nitrianski filatelisti pripravili ku kongresu aj výstavku filatelistických materiálov k tomuto jazyku a  pre mňa to bol dôvod prezrieť si svoju zbierku celistvostí, aby som v nej vyhľadal niekoľko poštových dokumentov s esperantskou tematikou. Prehliadka bola úspešná. Našiel som niekoľko pohľadníc, ktoré som kedysi získal od nášho funkcionára KF, esperantistu p. Božíka, ktorý mal v klube na starosti požičiavanie katalógov. Boli to pohľadnice, ktoré zo sveta dostával od svojich kolegov esperantistov, začínajúcich väčšinou slovami „Kara amiko“. Na viacerých pohľadniciach boli aj nepoštové nálepky so zelenou hviezdou ako symbolom esperanta. Na inej pohľadnici (z Viedne) som našiel strojovú pečiatku Múzea esperanta.

Najzaujímavejší „nález“ však bola pohľadnica s portrétom tvorcu tohto jazyka, poľského očného lekára dr. L. Zamenhofa od slovenského maliara Martina Benku, ktorý bol tiež esperantistom, keďže svoje spomienkové úvahy, knižné memoáre a cestopisné články písal v posledných rokoch života esperantom. Tento obraz, pôvodne orig. veľkosti 27,5 x 46 cm v podobe pohľadnice vydala ORIENTSLOVAKIA REGIONA – Komitato de SEA Košice, čo je uvedené na rube spomenutej pohľadnice.

Môj názor je, že na vydanie známky k esperantskému u kongresu , aspoň ako vedľajší (?) motív  známkového obrazu bol vhodnejší zmenšený portrét Benkovho obrazu L. Zamenhofa. Filatelisti by uvítali jeho portrét prípadne ako prítlač na FDC, čo by bolo námetovo filatelisticky využiteľnejšie ako viacnásobné využitie počtu šípok medzi tvárami ľudí, ktoré nepochybne vyjadrujú ich vzájomnú komunikáciu, ale „esperantský“ prvok sa tam akosi stráca.

Esperanto na známkach a pohľadniciach


Autor: Ján Mička | 2. 8. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223