Čtyřikrát stejná známka?

Filatelistu jistě potěší cizí známka, která má nějaký vztah k jeho vlasti. Možná Vás to překvapí, ale existuje dost zahraničního filatelistického materiálu majícího vztah k Československu / České republice. A nejedná se pouze o poštovní známky, ale i o poštovní razítka, celiny atd…

Systematickému sbírání a katalogizaci se věnuje skupina českých i zahraničních filatelistů z námětové sekce Bohemika, která existuje již několik desítek let v rámci Svazu českých filatelistů. Sekce má i svou webovou prezentaci na adrese http://philately.webpark.cz/bohemika.htm.

Na našem obrázku vidíte ukázku zahraniční poštovní známky s českým tématem. Známka byla vydána v USA v roce 1965 u příležitosti stého výročí založení Sokola (známka má katalogové číslo 1262 dle amer. katalogu Scott ). Sokol byl a je činný i v USA, a proto se rozhodla Poštovní správa USA oslavit toto výročí.

Čtyřikrát stejná známka? Obr. 1 – 3


Mimochodem, v Československu se toto výročí tehdy slavit nemohlo kvůli odporu československého komunistického režimu vůči Sokolu. Režim však stoleté výročí Sokola využil alespoň k uspořádání 3. celostátní Spartakiády, k jejíž oslavě vydal sérii čtyř známek (známky č. 1444-1447 číslo dle katalogu POFIS). Tato série tvorí vlastně protipól vyobrazené americké známky.

Proč jsem však zkopíroval tuto známku hned čtyřikrát, když je pořád stejná ? Odpověď je jednoduchá – známka je sice stejná, ale na každé z nich je otištěno jiné poštovní razítko. Známky jsou navíc pěkným příkladem, jak může poštovní razítko znehodnotit či naopak zhodnotit běžnou známku.

Razítko na první známce je naprosto nevhodné pro zařazení do jakékoliv filatelistické sbírky, protože je mírně rozmazané a nadměrně přikrývá obraz známky. My filatelisté říkáme, že je příliš „těžké“. Takovéto razítko známce spíše uškodí.

Razítko na prostřední známce je hodnotově neutrální. Jeho otisk je „lehký“ , obraz známky neruší, na druhé straně z něj nemůžeme vyčít datum a místo odeslání. Známky s takovými razítky sice osobně nevyhledávám, ale pokud není k dispozici lepší exemplář, tak pro zařazení do sbírky je vyhovující. Známku tedy ani nevylepší, ale ani jí neuškodí.

Třetí razítko je docela pěkné a známky s takovýmito razítky jsou do sbírky použitelné. Jeho otisk je lehký, je čitelné i datum odeslání. Lepší by samozřejmě bylo, pokud by bylo dobře čitelné i místo odeslání. Takovéto razítko známku spíše zhodnotí než by jí uškodilo.

Čtyřikrát stejná známka? Obr. 4


Konečně známka na posledním čtvrtém obrázku je pěkný kus, který rozhodně so sbírky patří. Razítko je pěkně čitelné, obraz známky neruší. Navíc se jedná o razítko americké polní pošty č. 09036 (vojenská poštovní služba US Army) ! Razítka polních pošt na civilních známkách příliš často nenajdeme, takže jeho nález známku bezesporu zhodnotí.

Tento konkrétní exemlář poštovní známky navíc může být zajímavý pro sběratele tří oborů filatelie:

• sběratele ražených známek USA (patří do skupiny tzv. tradiční filatelie)
• sběratele pošt. materiálu s českými náměty (patří do skupiny námětové filatelie)
• sběratele polních pošt (patří do skupiny poštovní historie).

Známky na obr. 1-3 by mohli použít sběratelé prvních dvou oborů, otisk razítka polní pošty však známku na obr. 4 zatraktivňuje pro další skupinu sběratelů, což jí činí více žádoucí a tedy i dražší.

Jak vidíte, i známka se stejnou katalogovou hodnotou může mít rozdílnou hodnotu sběratelskou. Při sbírání se tedy nezajímejte pouze o vlastní známky, ale studujte pečlivě i razítka na nich otištěná, protože díky nim můžete najít i vzácné známky mezi „běžným“ materiálem nabízeným na burzách či výměnných schůzkách.

Budeme rádi, pokud se nám pochlubíte s nálezy Vašich zajímavých razítek.

Autor: Lubor Kunc | 9. 4. 2005

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223