Císař KAREL IV. a papež KLEMENT VI.

Dne 14. května si připomínáme narozeniny Karla IV. Bylo a bude toho letos ke kulatému výročí narození (700 let od narození) napsáno mnoho. Chtěl bych pouze zmínit jeden významný moment v jeho životě – přátelství s papežem Klementem VI.

Císař KAREL IV. a papež KLEMENT VI.

Tyto dvě významné osobnosti 14. století se poprvé setkali na francouzském královském dvoře. Pozdější papež, rodným jménem Pierre de Rosieres, pobýval jako člen královské rady u dvora Filipa VI. Z titulu člena královské rady a nejvýznamnějšího vzdělance na francouzském královském dvoře se opat Pierre de Rosieres stal učitelem princezny Blanky - Blanky z Valois, první manželky Karla IV. Ten v té době pobýval na francouzském dvoře. Mezi českým kralevicem a opatem Pierrem de Rosieres vzniklo přátelství, které mělo mimořádný význam pro Karla IV. I pro České království (kralevic Václav přijal jméno Karel na francouzském dvoře, kde byl jako sedmiletý biřmován. Jeho kmotrem byl jeho strýc Karel IV. Sličný - francouzský král. Při biřmování sedmiletý Václav přijal podle obyčeje jméno svého kmotra - Karel).

V roce 1342 (7. května) usedl Pierre de Rosieres na papežský trůn jako papež Klement VI. Roku 1344 papež na žádost českého krále Jana Lucemburského a kralevice Karla povýšil pražské biskupství na arcibiskupství (prvním pražským arcibiskupem byl Arnošt z Pardubic – viz. aršík Chrám sv. Víta z roku 2014).

Papež Klement VI. zásadním způsobem ovlivnil volbu Karla IV. římským císařem.

Císař KAREL IV. a papež KLEMENT VI.

Závěrem si připomeňme jeden slavný dialog v němž Pierre de Rosiers předpověděl svému příteli, tehdy osmadvacetiletému Karlovi: „Ty budeš jednou římským králem!“. „Ty však dřív budeš papežem!“ oplatil mu kompliment Lucemburk, tenkrát moravský markrabě. A tak se i stalo.

Autor: Jaroslav Tomandl | 5. 5. 2016

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223