Bratislavské zberatežské dni 2004

NOVÝ MEDZINÁRODNÝ ZBERATEźSKÝ VEźTRH

BRATISLAVSKÉ ZBERATEźSKÉ DNI 2004

NA SLOVENSKU!

4. a 5. 6. 2004

Bratislavské zberatežské dni 2004


Vážení zberatelia a priaznivci zberatežstva,

už aj na Slovensku sa pre Vás pripravuje 1.ročník medzinárodného zberatežského vežtrhu BRATISLAVSKÉ ZBERATEźSKÉ DNI 2004, v termíne 4. a 5. júna 2004. Organizovaný je skúseným kolektívom praconíkov Incheby, a.s. v spolupráci s garantmi Slovenskou poštou, š.p., Mincovňou Kremnica, š.p., Zväzom slovenských filatelistov a Slovenským filumenistickým zväzom. Termín vežtrhu, kedy Slovenská republika bude už riadnym členom Európskej únie, prináša neobmedzené možnosti v oblasti medzinárodného obchodu, a teda ideálne podmienky pre stretnutie zberatežov a priaznivcov zberatežstva zo západnej, strednej a východnej Európy a z celého sveta.

Na stretnutie s Vami sa tešia,

Ing. źubomír Kopecký, manažér vežtrhu a
Mgr. Kristína Králiková, asistentka manažéra

Autor: Redakce | 27. 12. 2003

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223