800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské králem Fridrichem II.

Datum vydání: 19. září 2012
Název emise: 800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské králem Fridrichem II.
Nominální hodnota: 49 Kč
Katalogové číslo: 741
Výtvarný návrh: Oldřich Kulhánek
Rytina: Miloš Ondráček
Tiskové listy:A 1
Rozměr obrázu známky: 95 x 120 mm
Druh tisku: ocelotisk z plochých desek v barvách modré, hnědé a červené

800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské králem Fridrichem II.

Námět známky:

Pečeť z ustanovujícího dokumentu Zlaté buly sicilské.
Zlatá bula sicilská je souborem tří navzájem provázaných listin, jejichž význam v dějinách českého státu procházel významnými proměnami. Přemyslu Otakarovi I. ji 25. září 1212 vydal v Basileji budoucí římský král Fridrich II., jako odměnu za podporu, již mu Přemysl poskytl v boji o říšskou královskou korunu. Název listiny, resp. listin, je odvozen od pečeti, která je k dokumentu přivěšena. Fridrich II. jako král Sicílie disponoval tehdy pouze pečetí tohoto království.
Samotná intitulace basilejského privilegia obsahuje interpretační problém, neboť Fridrich II. se představuje na prvním místě jako "imperator electus". Tradiční překlad tohoto titulu jako "zvolený císař" je zřejmě nesprávný, protože v té době Fridrich II. nebyl ještě zvolený. Toto označení využívala ve skutečnosti římská kurie, která tím designovala svého kandidáta na říšský trůn, a proto by se mělo spíše překládat jako "vyvolený (budoucí) římský císař". Sicilský král potvrdil Přemyslu Otakarovi I. královskou hodnost.
Jedinečnost Zlaté buly sicilské bývá často spatřována ve skutečnosti, že českému panovníkovi byla královská hodnost přiznána poprvé dědičně. Ve skutečnosti ale už privilegium z roku 1158 pro knížete Vladislava II. obsahuje pasáž o dědicích královské hodnosti. Přemysl Otakar I. musel o dědičnost svého království ještě svést tuhý boj.
Fridrich II. dále potvrdil, že udělí královské znaky každému, kdo bude zvolen v Čechách. Tím bylo zachováno právo české šlechty na volbu svého panovníka. Přemysl Otakar I. se snažil tento nárok šlechty potlačit, avšak neúspěšně. Českému králi bylo rovněž potvrzeno právo investitury pražských a olomouckých biskupů, při čemž však všechny svobody, které biskupové obdrželi od předchozích římských králů, mají být zachovány. Pravděpodobně se naráží na privilegium, kterým Fridrich I. Barbarossa uznal pražského biskupa za říšského knížete.
Český panovník měl být napříště osvobozen od všech povinností vůči říši až na účast na říšských sněmech, pokud se konaly v Merseburku, Norimberku nebo Bamberku, tedy nedaleko území českého království. Stejně tak v případě doprovodu římského krále na jeho korunovační jízdě do Říma byl český král povinen vypravit 300 jezdců nebo zaplatit 300 hřiven stříbra (náklady na jejich vypravení).
(zdroj www.cpost.cz)

FDC – obálka prvního dne vydání:

Se známkou je vydána obálka prvního dne vydání a razítko prvního dne vydání.
(zdroj www.cpost.cz)

800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské králem Fridrichem II.

800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské králem Fridrichem II.

800 let od vyhlášení Zlaté buly sicilské králem Fridrichem II.

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky ČR za nominál. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Česká pošta | 4. 10. 2012

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223