20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

Dátum vydania: 11. 2. 2011
Název emise: 20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny
Nomin. hodnota: 0,90 €
Číslo emisie: 491
Autor: Barnabás Baticz
Rozmery známky: 44,4 x 26,5 mm
Technika tlače: Ofset

20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

Informácie:

Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín – Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky.
Po zmenách v roku 1989 sa tri stredoeurópske krajiny rozhodli užšie spolupracovať s cieľom zaradiť sa „naspäť“ do Európy. V máji roku 1990 bola zvolaná bratislavská schôdzka predstaviteľov vlád ČSFR, Poľska, Maďarska, ktorá vytvorila predpoklady na vytvorenie projektu trojstrannej spolupráce. Vo Vyšehrade (Visegrád, MR) 15. februára 1991 podpísali česko-slovenský prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský predseda vlády József Antall Vyšehradskú deklaráciu.
V deklarácii sa uvádzali nasledujúce ciele: obnovenie štátnej suverenity, eliminácia pozostatkov totalitného systému, vybudovanie parlamentnej demokracie, vytvorenie moderného trhového hospodárstva, plné zapojenie do európskeho politického, bezpečnostného, hospodárskeho a právneho systému.
Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatnej Slovenskej republiky a Českej republiky v roku 1993 sa trojstranná vyšehradská spolupráca transformovala na V4. V roku 1998 došlo k revitalizácii V4. Na bratislavskom summite v máji 1999 sa predsedovia vlád krajín V4 dohodli na prehĺbení spolupráce vo všetkých oblastiach spoločného záujmu a vzájomnej podpory pri integrácii do európskych a euroatlantických štruktúr. Základné ciele prvej dekády krajín V4 boli naplnené úspešnou realizáciou spoločensko-ekonomickej transformácie, prehlbujúcou sa regionálnou spoluprácou a ich integráciou do NATO a EÚ. V máji 2004 predsedovia vlád krajín V4 prijali Kroměřížsku deklaráciu, v ktorej zdôraznili význam pokračovania vyšehradskej spolupráce v nových podmienkach po vstupe do EÚ a NATO. Regionálna spolupráca V4 sa úspešne rozvíja 20 rokov v sektorovej oblasti, pri koordinácii zahranično-politických pozícii v EÚ i vo vzťahu k tretím krajinám alebo regiónom. Základom aktivít je program predsedníckej krajiny, ktorý schvaľujú predsedovia vlád krajín na summitoch V4. Od 1. júla 2010 do 30. júna 2011 je predsedníckou krajinou Slovenská republika.                        
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
(zdroj www.pofis.sk)

FDC:

20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

20. výročie založenia Vyšehradskej skupiny

Poznámka redakce:

určitě jste si všimli nového způsobu zveřejňování novinek. Naší snahou je mít co nejrozsáhlejší informace a obrázky všeho dostupného filatelistického materiálu. Dejte nám vědět, jak se Vám nové články o novinkách zamlouvají.

Novinky za nominál:

nově v našem eshopu nabízíme nové poštovní známky SR. Tuto konkrétní známku zakoupíte zde na tomto odkazu.

Autor: Zdeněk Jindra | 29. 4. 2011

Komentáře

Nejsou žádné komentáře

Přidat komentář


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223