15 rokov Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie

Bolo to v septembri roku 1994, kedy sa stretlo trinásť slovenských nadšencov olympionizmu a športu na poštových známkach, aby sa rozhodli založiť novú organizovanú formu zberateľstva. Boli to J. Csalava, J. Farkašovský, V. Jankovič, M. Linder, F. Martinka, P. Ondráška, P. Osuský, E. Smažák, J. Soukup, I. Smida, P. Špilák, a E. Vysloužil. Traja z nich sa následne v októbri už ako delegáti Spoločnosti zúčastnili v Lausanne historického zasadania Medzinárodnej federácie olympijskej filatelie (známej pod skratkou FIPO). SSOŠF sa teda stala jednou z tridsiatich zakladajúcich členov FIPO, a tým začala plniť svoju trvalú úlohu propagácie olympizmu a športu poštovými známkami, príležitostnými poštovými pečiatkami a ďalším filatelistickým materiálom aktívnou spoluprácou so Slovenskou poštou, športovými zväzmi a samozrejme so Slovenským olympijským výborom. Spoločnosť prezentovala pravidelne svoju činnosť v časopise ZBERATEĽ v jeho prílohe SLOV-OLYMP. Medzi najvýznamnejšie aktivity spoločnosti sa radia výstavy OLYMPFILA Bratislava 1996, mládežnícka EYODFILA Poprad – Tatry 99, SLOVOLYMPFILA v olympijských rokoch 2000, 2004 a 2008.

SSOŠF nezabudla ani na mládež a ich výchovu v duchu čistoty olympijských ideálov a tradícií, preto bolo pravidlom pri konaní výstav aj športové zameranie filatelistických olympiád a konanie kongresov mladých filatelistov. Ich témy Od Atén po Atlantu, Na snehu a na ľade a ďalšie to dokazujú. Pri 15. výročí založenia SSOŠF bol vydaný zborník, ktorý obsahuje charakteristiku činnosti Spoločnosti, prehľad členov výkonného výboru od vzniku spoločnosti po jubilejný rok a prezentáciu slovenských športových poštových známok aj s vydanými pamätnými listami, ktoré členovia dostávajú na základe záujmu so svojimi kmeňovými číslami. Veľmi dobrou pomôckou zberateľom športových námetov je v publikácii dokumentovaná bohatá poštová propagácia olympiád, majstrovstiev sveta, inaugurácií športových známok , paralympiád a iných udalostí a športových podujatí, ktorých sa okrem iného zúčastňovali slovenskí medailisti, členovia SOV, organizátori podujatí , predstavitelia Slovenskej pošty, ZSF a ďalší zberatelia- športoví filatelisti.

Z bohatej vystavovateľskej činnosti členov SSOŠF spomeňme aspoň niektoré mená úspešných vystavovateľov : MUDr. Peter Osuský, PhD, Mgr. František Sopko, RNDr. Vojtech Jankovič, Ing. Ivan Trančík, Ing. Ján Maniaček ml., Ing. Otto Piszton, Igor Banás a ďalší , ktorí svojimi exponátmi pokryli pestrú paletu olympijských športov aj samotných hier. Posledná strana brožúrky dokumentuje bohatú publikačnú činnosť Spoločnosti pohľadom na titulné strany vydaných publikácií.

Slovenská spoločnosť olympijskej a športovej filatelie aj keď nepracuje na pôde zväzu, ale jej členmi sú mnohí príslušníci ZSF, je jednou z najaktívnejších spolupracujúcich organizácií so ZSF. K dosiahnutým výsledkom a úspechom v doterajšej činnosti jej slovenskí filatelisti blahoželajú a tešia sa z jej ďalšieho napredovania pri propagácii olympijských myšlienok.

15 rokov Slovenskej spoločnosti olympijskej a športovej filatelie


Autor: Ján Mička | 21. 2. 2010

Komentáře

Připomínka k textu

Spolupráca s Olympsportem

Přidat komentář  | Zobrazit komentáře


© 2002 - 2019 Zdeněk Jindra
ISSN 1214-4223